عزیز دلم, انقدر نگاهت به بیرون نباشه. اون بیرون هیچ خبری نیست. هرچی هست درون خودته. فقط درون خودت.

به خودت متعهد باش. یادته اون موقع ها که شرکت میرفتی اگه ربع ساعت وبگردی میکردی عذاب وجدان میگرفتی و میگفتی به شرکت مدیون شدم و سعی میکردی یه جوری جبرانش کنی؟ خب چرا همونقدر به خودت متعهد نیستی؟ چرا وقتایی که برا خودت کم میذاری مچ خودتو نمیگیری و نمیگی به خودم مدیون شدم و چرا سعی نمیکنی جبرانش کنی؟ 

عزیزدلم, میدونی مهمترین مسیولیت تو  اینه که هوای خودتو داشته باشی؟ ؟ 

پس هوای خودتو داشته باش. هوای رویاهاتو داشته باش. امروز مهمونی رو نرفتی تا به کارات برسی. مسافرت رو رو نرفتی تا به کارات برسی. تنها موندی تو خونه و باز به خودت متعهد نبودی. اما گذشت. بیا اینجا یه قرار بذار با خودت, که واقعا بها بدی به خودت و به رویاهات.تو باید اونا رو زندگی کنی. خدایییش حیفه اونا رو ول کنی و از دنیا بری. اونا میخوان تو بدستشون بیاری. پس بدستشون بیار. 

خب پس. از همین الان همین لحظه متعهد باش به اون نوشته هایی که  الان روی میزه. تو اومدی که بدرخشی. پس, بدرخش