شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

Unknown

تو این چند ماهی که سر نزدم، زندگیم خیلی تکون خورد. وارد رابطه ی دلنشینی شدم، و ....

بابا رفت.

چهل روز از پرکشیدنش گذشت.

تلخی های زیادی تو همین مدت کوتاه تجربه کردم.تلخی های که نبودنشونو تأیید میکرد. منظورم نبودن نیس. سفر کردنه....

و الان....

منم. اینجا....

و میخوام زندگی کنم. ....

  • شا دان