شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

...

بت هایی که ازشون تو ذهنم ساختم دارن یکی یکی میشکنن.

  • شا دان