شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

...

تازه شروع کرده بودم به زندگی.داشتم درسمو میخوندم.بعد چند سال سروکلش پیدا شد.گفتم که دوستش داشتم.باز زندگیمو ریخت بهم و رفت.کاش میذاشتی این بار قصمون تموم بشه.حالم خیلی بده.خیلی.

  • شا دان