شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۴ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دنبال مقصر نباش. تو خودت اشتباه کردی. خودتم درستش کن.

*چشم

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

Unknown

بدجوری خدا بغلم کرده.ماچ

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

حس خوبی دارم. با طعم خوش زندگی.

گفتم طعم...

یادم آمد به جمله ای که برایش نوشتم:

"تقصیر من نیست که به خوش طعم ترین صدای عالم معتادم."

در ترک اعتیادم قهار بود. گاهی نعشه میشوم. اما...

میدانم که نیست.

تقریباً ترک کرده ام اعتیادی که که شرمی از آن نداشتم...

حسم خوب بود تا چند دقیقه ی پیش...

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

این کتاب رو به همه ی دوستان توصیه میکنم.

 • شا دان