شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حالم گرفته است

درد دارم. روحی و جسمی. حالم گرفته است. دستم بدجور تیرمیکشه. و دندانم. ولی بیشتر قلبم. روحم .جانم

  • شا دان
  • ۰
  • ۰

دندان درد

من وقتی یه دردی دارم به هر دری میزنم تا حواسم پرت شه. الانم ‌دندون درد مبارک منو به اینجا کسوند. باشد که این بار بیشتر بمانیم و رستگار شویم. همسر هنوز نیومده. از یه طرف مشغول اشپزیم با مواد نصفه نیمه که بقیشو قراره همسر بخره بیاد. از طرف دیگه مثلا!!! دارم پیمزلر فرانسه گوش میدم و از طرفی هم اینجام. اها. راستی یه سرچ درمورد تسکین دندون درد کردم. نتیجش این شد که الان اب جوش ریختم رو نعناع خشک و قراره دم بکشه دهنمو باهاش بشورم. باشد که باز هم رستگار شویم

  • شا دان