شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مارکو

تو مسیر تهران به شیراز باهاش آشنا شدم.یه آدم جالب.شبیه مارکو پلو.از ٢٠٠٨ تا خالا نرفته خونشون.جالبه ها

 

  • شا دان