شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شغل جدید

شرایط جوری پیش رفت که فکر کردی راهی بهتر از سرکار رفتن تو این برهه ی زمانی وجود نداره.  امروز دومین روز کاریم بود با یه سمت شیک.  مدیر بازرگانی خارجی

نکته ی خنده دار اینه که فقط اسم پست شیکه، ولی حقوق.... 

هی.... 

رو شاگردای زبانم سرمایه گذاری کنم شاید بیشتر به نتیجه برسم

  • شا دان