شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کلاس جدیدی ثبت نام کردم واسه کسب ثروت.  دیروز اولین جلسه اش بود.  از دیشب تا الان دارم به این  حرفی فکر میکنم که استاد زد:

« وقتی تو یه پارک خوش آب و هوا نشستی، چقد نگران این هستی که من دارم نفس میگیم نکنه یهو هوا تموم شه. 

هر موقع تونستی در مورد پول حسی مثل هوا داشته باشی پول به وفور در زندگیت جاری خواهد بود. »

از نظر ایشون، همین میشه کلید طلایی کسب ثروت


  • شا دان