دلم تنگ شده واسه اون موقع ها که میرفتم زیر پتو اس ام اس بازی میکردم. اصلنم یادم نبود دلم تنگ شده. تا الان که بخاطر سرما و خستگی اومدم زیر پتو و یه دفه گفتم وبلاگ رو هم چک کنم. 

اینم حال خودشو داره